Caesar non supra grammaticos

Strona główna » Praca » Projekty naukowe

Projekty naukowe

Reklamy

Magic as a Link between Native Tradition and Foreign Cultural Influences

W latach 1996 –1998 w ramach grantu indywidualnego, przyznanego mi przez Research Support Scheme, opracowałam temat Magic as a Link between Native Tradition and Foreign Cultural Influences. Celem tego projektu było zbadanie wpływu obcych rytuałów magicznych na kulturę Polski okresu średniowiecza oraz określenie prawdopodobnych dróg, którymi te praktyki mogły do nas przenikać. Napisana przez mnie monografia została zaakceptowana przez RSS. Fragmenty tej pracy zostały wydrukowane w czasopismach: „Nieznany Świat” 5, 1998 oraz „Midrasz” 9 (41), 2000.

LOKI I-III: Integration thorough Language and Culture

Od lutego 1999 do maja 2002  pracowałam nad projektem LOKI I-III: Integration thorough Language and Culture. Był to grant międzynarodowy Erasmus-Socrates, administrowany przez Uniwersytet w Antwerpii. Kierownikiem zespołu polskiego była dr hab. Magdalena Derwojedowa. Celem tego projektu było stworzenie trzech poziomów kursu języka polskiego jako obcego dla osób początkujących, średnio-zaawansowanych i zaawansowanych.

Grant Uniwesytetu w Maladze

W 2005 r. przez trzy miesiące przebywałam w Hiszpanii w ramach grantu dla pracowników naukowych z zagranicy, przyznanego mi przez Uniwersytet w Maladze. Wraz z prof. Pedro Domínguezem opracowaliśmy temat Metafory zwierzęce o pejoratywnym zabarwieniu używane w odniesieniu do człowieka w polskim i hiszpańskim (Animal names used as insults and derogation in Polish and Spanish, Malaga 2007, PHILOLOGIA HISPALENSIS AÑO 2006. VOL. XX, 1-38).

Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego

W latach 2005–2008 byłam wykonawcą w grancie MNiL 3 T11C 018 29,  pt. Automatyczne metody konstrukcji sieci semantycznej leksemów polskich na potrzeby przetwarzania języka naturalnego, kierowanym przez dr M. Piaseckiego (Politechnika Wrocławska). Pozostali wykonawcy to: dr M. Derwojedowa (UW), A. Przepiórkowski (IPI PAN), S. Szpakowicz (UW). Celem grantu było stworzenie podstawowej sieci semantycznej dla polszczyzny na wzór projektu WordNet, zapoczątkowanym w latach 80. na Uniwersytecie Princeton, oraz opracowanie algorytmów automatycznego wykrywania relacji semantycznych języka polskiego, które dadzą efektywną metodę budowy sieci relacji semantycznych. Wynikiem grantu jest publicznie dostępna sieć relacji semantycznych (synonimii, antonimii, hipo-/hiperonimii, mero-/holonimii, troponimii oraz wybranych relacji słowotwórczych) na stronie internetowej http://plwordnet.pwr.wroc.pl/wordnet/wordnet.

RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny

W latach 2007–2010 byłam wykonawcą w grancie MNiSW N104 024 32/1840 RAMKI: rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej (ram interpretacyjnych) do opisu polszczyzny, którego kierownikiem była dr hab., prof. UW Jadwiga Linde-Usiekniewicz, a drugim wykonawcą – dr M. Derwojedowa. Celem projektu było sporządzenie opisu wybranego podzbioru czasowników polskich (ok. 200 jednostek) według metodologii ram interpretacyjnych Ch. Fillmore´a. Wynikiem projektu jest baza danych, w której zostały opisane ramy interpretacyjne dla wybranych jednostek czasownikowych. Na opis ramy w bazie składają się: powierzchniowe własności walencyjne badanych czasowników, spis ról realizowanych przez poszczególne elementy ramy (w aparacie semantyki predykatowo-argumentowej są to zarówno argumenty, jak i elementy luźne, określające na przykład czas, miejsce, przyczynę itp.), schematyczny opis sytuacji, przykłady pochodzące z korpusu oznakowane morfosyntaktycznie i za pomocą znaczników ról. Baza jest dostępna na stronie internetowej http://www.ramki.uw.edu.pl/ramki/. Wyniki prac zostały ponadto zaprezentowane w książce RAMKI: Rygorystyczna aplikacja metodologii kognitywno-interpretacyjnej, Elipsa, Warszawa 2010, którą zredagowałam.

Sensualność w kulturze polskiej

W latach 2010-2012  byłam koordynatorem zespołu językoznawców oraz autorem haseł w projekcie Sensualność w kulturze polskiej. Przedstawienia zmysłów człowieka w języku, piśmiennictwie i sztuce od średniowiecza do współczesności, kierowanym przez prof. dra hab. Włodzimierza Boleckiego (projekt rozwojowy własny N R17 0005 06/2009). Projekt poświęcony jest problematyce sensualności rozumianej jako pewien zbiór form reprezentacji ludzkich zmysłów (oprócz wzroku, słuchu, smaku, dotyku i powonienia, także ludzkiej cielesności, płciowości, władz poznawczych, mechanizmów percepcyjnych, podmiotowości i in.). Celem badawczym projektu jest przedstawienie sensualności w jej szerokim kontekście kulturowym (literaturoznawstwo i lingwistyka, historia sztuki, filozofia, antropologia, psychologia, etnologia, medioznawstwo, edukacja i in.).

CORE – Komputerowe metody identyfikacji nawiązań

W latach 2011-2014 roku pracowałam jako lingwista w projekcie CORE – Komputerowe metody identyfikacji nawiązań (projekt badawczy nr 6505/B/T02/2011/40 dofinansowany przez Narodowe Centrum Nauki) kierowany przez dra Macieja Ogrodniczuka. Strona Polskiego Korpusu Koreferencji.

COTHEC – Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja

Aktualnie jestem wykonawcą w grancie Ujednolicona teoria koreferencji w języku polskim i jej korpusowa weryfikacja (grant NCN, 2014/15/B/HS2/03435), kierowanym przez dra Macieja Ogrodniczuka.

Synametmikrokorpus metafor synestezyjnych

Kieruję ponadto grantem pt. Synametmikrokorpus metafor synestezyjnych. Formalizacja opisu i wypracowanie efektywnych metod analizy metafor w dyskursie (grant NCN 2014/15/B/HS2/00182.). Strona projektu.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: