Caesar non supra grammaticos

Strona główna » Praca » Konferencje

Konferencje

Reklamy
 1. Ramy jako narzędzie interpretacji tekstu, konferencja w Kazimierzu nad Wisłą 6-9.11.1996, Teks – Dyskurs – Obraz świata.
 2. The meaning of English verb see nad its Polish equivalent widzieć in a perspective of frame semantics, międzynarodowa konferencja w Montecatini 16-19.10.1997, Translation equivalents. Theory and practice.
 3. Czasowniki widzenia a predykaty mentalne, Międzynarodowa Konferencja Polsko-Czeska UW i Uniwersytetu Karola, Warszawa 15-18.06.1998.
 4. Metafory z leksemem oko w „Oziminie” W. Berenta, konferencja w Kazimierzu nad Wisłą 3-6.11.1999, Światy za słowami. Semantyka tekstu artystycznego.
 5. Sposób odwzorowania sytuacji percepcji wizualnej w polskich czasownikach, XVII Międzynarodowa Konferencja Polsko-Czeska UW i Uniwersytetu Karola, Praga czeska 2-4.05.2000.
 6. Obraz kobiety w języku, międzynarodowa konferencja IFP Uniwersytetu w Białymstoku, Wiek kobiet w literaturze, 19-21.10.2000.
 7. Metaphors in the Language of Physics and Astronomy, międzynarodowa konferencja w Pradze, POLYSLAW 6, 27-29.10.2001.
 8. Expained Unexpained – Metaphors in the Language of Science, międzynarodowa konferencja dotowana przez Komisję Europejską z programu Research DG, Human Potential Programme, High-Level Scientific Conference, Kerkrade, Holandia, Mind, Language and Metaphor. Euroconference on Consciousness and the Imagination, 20-24 kwietnia 2002.
 9. Obraz wszechświata w języku naukowym międzynarodowa konferencja, XVIII Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Warszawa, 11-13 czerwca 2002 r.
 10. Polish and English Verbs of Visual Perception – a Proposal of the Frame Dictionary, międzynarodowa konferencja w Warszawie, POLYSLAW 7, 26-28.09.2002.
 11. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, E-Language-Learning: New Opportunities, New Approach, New Problems, międzynarodowa konferencja w Łodzi, PALC 2003 Practical Application in Language Corpora (with session on e-learning), organizator : Wydział Filologii Angielskiej, Uniwersytet w Łodzi, 4 – 6 kwietnia 2003.
 12. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Advantages and disadvantages of authentic materials in the CALL, międzynarodowa konferencja Poznań Linguistics Meeting, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2-3.05.2003.
 13. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, E-language-learning: an author & teacher point of view, międzynarodowa konferencja Teaching Teachers To Teach Through Technology, organizatorzy: The British Council Poland, IATEFL PL Computer SIG, Wellington Institute of Languages, Gliwice 20-22.06.2003.
 14. Czasowniki oznaczające percepcję wizualną w perspektywie porównawczej, 13 Międzynarodowy Kongres Slawistów 15-21.08.2003 Lublana, organizatorzy: Międzynarodowy Komitet Slawistów, Rząd Republiki Słowenii, Słoweńska Akademia Nauk, Ministerstwo Edukacji i Sportu Republiki Słowenii, Ministerstwo Kultury Republiki Słowenii.
 15. What do you mean by that? – what makes a metaphor fortunate? konferencja międzynarodowa, Granada, Hiszpania, Mind, Language and Metaphor. European Research Conference, 24-29 kwietnia 2004, współautor: M. Derwojedowa.
 16. Polish verbs of visual perception from the perspective of the frame semantics, konferencja międzynarodowa, Louvain, Belgia, Perspectives on Slavistics, 17-19 września 2004.
 17. Od percepcji wzrokowej do aktów mentalnych. Na wybranych przykładach czasowników polskich, konferencja międzynarodowa, XIX Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Praga, Czechy, 3-5.11.2004 r.
 18. DNA – księga życia. Jak metafora wpływa na znaczenie słowa?, Struktura słowa a interpretacja świata – XXXVIII konwersatorium z cyklu „Język a kultura”, Uniwersytet Wrocławski, Karpacz 3-5.06.2005.
 19. DNA – a book of life. Metaphors in genetics, konferencja międzynarodowa organizowana przez Uniwersytet w Darmstadzie,. Technisierung/Ästhetisierung – Technological and Aesthetic (Trans)Formations of Society International, Conference of the Postgraduate Graduate College “Technology and Society”, October 12 to 14, 2005, Dardmstadt.
 20. Ta wspaniała maszyneria, którą jest mózg… – metafory odnoszące się do pojęcia MÓZG w języku nauki, XX Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, Warszawa 19-21.06.2006.
 21. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Relacje słowotwórcze w Polskim WordNecie, LXIV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Słowotwórstwo. Diachronia – synchronia – perspektywy. Kategoria rodzaju gramatycznego w języku, Szczecin 15-16.09.2006.
 22. M. Derwojedowa, M. Piasecki S. Szpakowicz, M. Zawisławska, Polish WordNet on a Shoestring, Biannual Conference of the Society for Computational Linguistics and Language Technology, Tübingen, April 11–13 2007.
 23. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Opis rzeczowników w ramach sieci semantycznej typu WordNet, Międzynarodowa konferencja Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych słowników elektronicznych, Zespół Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. V. Kosseska-Toszewa), Warszawa, 10-11 maja 2007.
 24. Metafora z perspektywy ramy interpretacyjnej, Międzynarodowa konferencja Studia kognitywne. Semantyka i konfrontacja językowa ze szczególnym uwzględnieniem wielojęzycznych słowników elektronicznych, Zespół Semantyki Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (prof. dr hab. V. Kosseska-Toszewa), Warszawa, 10-11 maja 2007.
 25. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Ramy interpretacyjne jako rozszerzenie hierarchicznego opisu leksyki w sieciach semantycznych typu WordNet, LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Semantyka leksykalna i gramatyczna”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 21-22 września 2007 r.
 26. Metafora w języku naukowym, LXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego „Semantyka leksykalna i gramatyczna”, Uniwersytet Śląski, Katowice, 21-22 września 2007 r.
 27. „Zbuntowana komórka” ­ – metafory w języku biologii, konferencja „Metafory w dyskursie humanistycznym w mówieniu publicznym i w mowie potocznej”, OBTA i Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, 9-10 września 2007, Warszawa.
 28. M. Derwojedowa, M. Piasceki, S. Szpakowicz, M. Zawisławska, B. Broda, Words, Concepts and Relations in the Construction of Polish WordNet, Global WordNet Conference, University of Seged, Hungary January 22–25 2008.
 29. M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, M. Zawisławska, Verbal Aspect and the Frame Elements in the FrameNet for Polish, XIII EURALEX International Congress, Barcelona, July 15-19 2008, Universtat Pompeu Fabra.
 30. M. Derwojedowa, M. Zawisławska, Relacje leksykalne w polskiej i czeskiej bazie WordNet, Z polskich studiów slawistycznych, XIV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Ochrydzie 2008, Macedonia, 10-16.09.2008.
 31. M. Zawisławska, J. Linde-Usiekniewicz, M. Derowjedowa, A FrameNet for Polish, Third International Conference of the German Cognitive Linguistics Association Leipzig, Germany, September 25 – 27, 2008.
 32. M. Zawisławska, Awarie mózgu, powabne kwarki i czarne dziury – funkcja metafory w języku naukowym, VII Forum Kultury Słowa, Polskie języki. O językach zawodowych i środowiskowych, Gdańsk, 9-11 października 2008.
 33. Duch w maszynie – obraz ciała w języku biologii, XXI Konferencja Polsko-Czeska Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Karola, 10-12.11.2008 r., Uniwersytet Karola, Praga.
 34. Metaphorical nature of the language of science, FNP Workshop, Categorisation of the World through Language, luty 25-28, 2009, Serock.
 35. Some Questionable Issues of the FrameNet: the Case of the Death and Killing Frames, Mondilex Project Open Workshop “Representing Semantics in Digital Lexicography” within an International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies, IS PAN, 29.06-01.07.2009 r., Warszawa.
 36. M. Derwojedowa, J. Linde-Usiekniewicz, M. Zawisławska, RAMKI or How Verbs Were Framed, Mondilex Project Open Workshop “Representing Semantics in Digital Lexicography” within an International Scientific Conference Cognitive and Contrastive Studies, IS PAN, 29.06-01.07.2009 r., Warszawa.
 37. From fiery spirits to random-access memory – the evolution of the brain metaphors, Cognitive Poetics and Rhetoric 4.0, Uniwersytet Łódzki, 28-30 styczeń 2010.
 38. Konceptualizacja ‘zapachu’ na przykładzie wybranych blogów, XXII Konferencja polsko-czeska Uniwersytetu Warszawskiego I Uniwersytetu Karola, Warszawa 25-27 października 2010.
 39. Struny kosmiczne i Wieli wybuch. Wszechświat w metaforze, Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji IV: Metafory i amalgamaty pojęciowe, Instytut Filologii Polskiej i Katedra Filologii Angielskiej UWM w Olsztynie, 11-12.05.2012, UMW, Olsztyn.
 40. M. Ogrodniczuk, M. Zawisławska, Ten sam czy taki sam? O problemach z identycznością z perspektywy odbiorcy, konferencja międzynarodowa Językoznawstwo kognitywne w roku 2012, Uniwersytet Wrocławski, Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Wrocław 17-18 września 2012.
 41. Zmysł i zmysły we współczesnej polszczyźnie, Sympozjum Semantyczne CZŁOWIEK – JĘZYK – RZECZYWISTOŚĆ, konferencja krajowa, IJP Uniwersytet Warszawski, 18-19.04.2013 r.
 42. Lekarz duszy. O metaforach w popularnych poradnikach psychologicznych, konferencja krajowa, GLOBE 2013. Tekst naukowy wczoraj i dziś: wiedza – język (dyskurs) – przekład naukowy, ILS Uniwersytet Warszawski, 20-22.05.2013.
 43. „Srebrzystoturkusowa cisza” – o metaforach synestezyjnych w języku, Językoznawstwo kognitywne w roku 2013, Społeczna Akademia Nauk oraz Polskie Towarzystwo Językoznawstwa Kognitywnego, Warszawa 16-17.09.2013 r.
 44. M. Ogrodniczuk, K. Głowińska, Mateusz K., A. Savary, M. Zawisławska, 6th Language & Technology Conference: Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics, Polish Coreference Corpus, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 7-9.12.2013 r. Poznań.
 45. Ramowanie a dyskurs konfliktu, XLI Konferencja Teoretycznoliteracka, Współczesne dyskursy konfliktu. Literatura – Kultura – Język, c., IBL PAN, IFP Uniwersytet Wrocławski, ILCZ Akademia Nauk Republiki Czeskiej.
 46. Słodkie dźwięki i ostre kolory – rozwój metafory synestezyjnej w języku polskim, LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Kraków 22-23.09.2014 r.
 47. Magdalena Zawisławska, Taste as the source domain in the strong and weak synesthetic metaphors in Polish, e-konferencja Cognitive Linguistics in Wroclaw Conference, 3-6 December, 2015, PTJK, Uniwersytet Wrocławski.
 48. Magdalena Zawisławska, Synesthetic Metaphors in Polish from the perspective of Frame Semantics, Slavic Cognitive Linguistics Conference 2015, 14th annual conference of the Slavic Cognitive Linguistics Association „Crossing boundaries: taking a cognitive scientific perspective on Slavic languages and linguistics, Universities of Sheffield and Oxford, UK, 9 – 13 December 2015.
 49. Magdalena Zawisławska, Describe Indescribable – Annotation of Synesthetic Metaphors in the Project Synamet, 7th International Conference on Intercultural Pragmatics and Communication – INPRA 2016, The University of Split, the Faculty of Humanities and Social Science and the Intercultural Pragmatics Journal (Mouton de Gruyter), University of Split, 10  – 12 June 2016.
 50. Magdalena Zawisławska, Metaphor and Context na konferencji The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18 czerwca 2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
 51. Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, The Significance of Broad Context in coreference Resolution, The 1st Context, Cognition and Communication Conference, Context Dependence in Language, Action and Cognition, 15-18 czerwca 2016, Instytut Filozofii, Uniwersytet Warszawski.
 52. Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Bridging Relations in Polish: Adaptation of Existing Typologies, Workshop on Coreference Resolution Beyond OntoNotes (CORBON 2016), 16 czerwca 2016 r, The 15th Annual Conference of the North American Chapter of the Association for Computational Linguistics: Human Language Technologies, Association for Computational Linguistics , San Diego, California.
 53. Magdalena Zawisławska, „Synamet under construction”. Some problematic issues with annotation of synesthetic metaphors in Polish discourse, RaAm 11 “Metaphor in the Arts, in Media and Communication”, Freie Universität Berlin i RaAM – the Association for Researching and Applying Metaphor, Berlin 1-4 lipca 2016 r.
 54. Magdalena Zawisławska, Mara Falkowska,  Frame-based analysis of synesthetic metaphors in Polish, 6th UK Cognitive Linguistics Conference, School of Linguistics and English Language at Bangor University, Bangor, 19-22.07.2016.
 55. Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Referential relations in Polish: a classification attempt, 10th International  Conference on  Natural Language Processing (HrTAL 2016), Dubrovnik, 29.09-01.10. 2016, Croatian Language Technologies Society, Institute of Linguistics, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb.
 56. Maciej Ogrodniczuk, Magdalena Zawisławska, Frame-based resolution of coreference for a highly inflected language, International FrameNet Workshop, 9th International Conference on Construction Grammar (ICCG9), Federal University of Juiz de Fora, Brazil, 5-7.10.2016.
 57. Magdalena Zawisławska, Pole leksykalne dotyku jako źródło metafor synestezyjnych, 25. česko-polská meziuniverzitní konference 2016. Uniwersytet Warszawski Warszawa – Univerzita Karlova Praha, Uniwersytet Karola, Praga, 19-20.10.2016.
 58. Magdalena Zawisławska, Błękitne płyną wonie. O opisie metafor synestezyjnych w korpusie Synamet, studencka konferencja kognitywistyczna Zderzenia Poznawcze, Uniwersytet Warszawski, 20-21.05.2017.
 59. Magdalena Zawisławska, Building Polish Corpus of Synesthetic Metaphors, 9th International Corpus Linguistics Conference, University of Birmingham, 25-28.07.2017.
 60. Magdalena Zawisławska, Marta Falkowska, Maciej Ogrodniczuk, Metaphor annotation in the corpus of Polish, International Joint, Conferences on Artifical Intelligence (IJCAI), 2nd International Workshop on Language Sense on Computer, Melbourne, Australia, 19-25.08.2017.
 61. Magdalena Zawisławska, Słowa-klucze w metaforach synestezyjnych, III Międzynarodowa Konferencja Naukowa Słowa klucze 2017, Organizatorzy: Instytut Języka Polskiego UW, Instytut Germanistyki UW, Fundacja Języka Polskiego oraz Centrum Aleksandra Brücknera w Jenie, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 6-7.11.2017.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: